ZAPAL ŚWIATŁO DZIECIOM NIGERII

Funded: 
0%
Amount: 
650 000,00 €

           

 

 

 

 

 

 

 

          

                   ZAPAL ŚWIATŁO                                      TURN-ON THE LIGHT
                DZIECIOM w NIGERII                             FOR CHILDREN in NIGERIA

Aktualnie 60% ludności Nigerii cierpi na brak możliwości korzystania z energii elektrycznej.
              Oznacza to dla dzieci i młodzieży pozbawienie pełnych możliwości rozwoju
      cywilizacyjnego, a tym samym bardzo ograniczone możliwości startu w dorosłe życie.

                 Celem projektu jest zapewnienie lepszej przyszłości dzieciom w Nigerii
                                poprzez ich codzienny dostęp do energii elektrycznej.

Nasz Projekt jest objęty patronatem Ambasady Federacyjnej Republiki Nigerii w Warszawie
                                oraz powstał w ścisłej współpracy z firmą APATOR S.A.

   
                        Pełne uruchomienie Projektu przewidziane jest do końca 2021 roku,
zapewniając przede wszystkim stworzenie akceptowalnych warunków jej zakupu dla mieszkańców Nigerii.

 

                Currently, 60% of the Nigerian population suffers from the inability to use electricity.
                      
It means depriving children of full development civilization opport unities,
                                     and thus very limited opportunities to start in adult life.

                       The purpose of the project is to ensure a better future for children in Nigeria
                                                 through them daily access to electricity.

                  Our project is under patronage Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Warsaw
                                       and was created in close cooperation with APATOR S.A.

                                           The project will be fully launched by the end of 2021,
         ensuring first and foremost the creation of acceptable purchase conditions for the people of Nigeria.

                                               Kwota Projektu / Project Amount: 650 000,00 €

                         Jeżeli chcesz poznać szczegóły Projektu / If you want to know the details:

 

                                                         Po Zebraniu 95% Kwoty Projektu
                           każdy z 5-ciu Darczyńców, których dotacje były najbardziej znaczące
                zostanie nagrodzony możliwością uczestnictwa w atrakcyjnej 7-dniowej wycieczce
                                                     zagranicznej wraz z osobą towarzyszącą.

                                                   After collecting 95% of the Project Amount
                           
each of the five Donors whose subsidies were the most significant
               will be rewarded with the opportunity to participate in an attractive 7-day trip abroad
                                                             with an accompanying person