smart drUczek

Zebrano: 
0%
Kwota projektu: 
3 000 000,00 €

smart drUczek to pomoc naukowa dla rodziców i dla dzieci.
Pomoc naukowa dotyczy wszystkich przedmiotów szklonych na każdym poziomie nauczania.

Zawiera zestaw do nauki języków obcych, tych najpopularniejszych w szkolnictwie, jak i mniej popularnych w Polsce. 

Istotą projektu jest aplikacja webowa (strona www) i aplikacja na smartfon dla Rodziców i dla dzieci.
Program umożliwiający Rodzicom zadawanie dzieciom pytań dotyczących materiału szkolnego.
Aplikacja jest dedykowana dla wszystkich przedmiotów szkolnych na różnych poziomach nauczania.
Dostarcza wiedzy na etapach: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum (technikum).
 

Baza danych aplikacji zawiera:
             a) słówka i ich tłumaczenia (do nauki języków obcych),

             b) wyrażenia, idiomy, przysłowia i zdania oraz ich tłumaczenia (do nauki języków obcych),

c) pytania i odpowiedzi dotyczące gramatyki języka (do nauki języków obcych),

d) pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotów szkolnych,

e) zadania i ich rozwiązania do przedmiotów szkolnych,

f) przykłady i ich wyniki do przedmiotów szkolnych.

Aplikacja umożliwia korzystanie z pytań i odpowiedzi (tłumaczeń) do każdego rodzaju przedmiotu:
                          a) języki obce: angielski, niemiecki, francuski (oraz kilka innych w przyszłości)

                          b) przedmioty szkolnezadaniowe”: matematyka, fizyka, chemia,

                          c) przedmioty szkolne humanistyczne: historia, geografia, biologia, j.polski.

Każda część aplikacji umożliwia wybranie pytań i wydrukowanie ich w formie MEGA QUESTU.

W przedmiotach „zadaniowych”, możliwy jest wydruk wybranych zadań i przykładów - SPRAWDZIAN

Dodatki edukacyjne:

1. W celu podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności do aplikacji dodano funkcję QUIZ.
                          Z każdej dziedziny utworzono pytania i odpowiedzi uformowane w:
                          QUIZ wyboru i QUIZ obrazkowy dla dzieci młodszych.

2. W celu podniesienia funkcjonalności do aplikacji dodano opcję: SPRAWDZIAN.
                          Z każdej dziedziny i tematyki aplikacja samoczynnie generuje 7 pytań sprawdzających.
                          Pytania i odpowiedzi są ODDZIELNIE drukowane. Rodzic może sprawdzić „klasówkę”.
             3. W celu podniesienia funkcjonalności do aplikacji dodano opcję: MEGA QUEST.
             Użytkownik może ZAZNACZYĆ każde pytanie, formując z nich sprawdzian z własnych, ciekawych pytań.
             Pytania i odpowiedzi są ODDZIELNIE drukowane. Rodzic może sprawdzić po jakimś czasie „klasówkę”.