VIVOINS.COM

Misja

Każdy ma prawo mieć marzenia. Jedynym problemem jest  brak  środków
finansowych na ich realizację.

Zadaniem „Vivo Inspire” jest pokazanie drogi do osiągnięcia swoich celów
poprzez otrzymane wsparcie od innych użytkowników.

Obecne  systemy  dotacyjne,  które  funkcjonują  w  sieci  są  za drogie na
kieszeń przeciętnego „Kowalskiego” czy „Smitha” oraz mało  przejrzyste  i
trudne do zrealizowania.

Platforma     „Vivo Inspire”    powstała    aby   zapełnić   lukę   w   sektorze
„CROWDFUNDINGU”.
Serwis „Vivo Inspire” – jedyny taki crowdfunding w sieci.